Lääperin sukuseura

Etusivu
Säännöt
Halllitus
Historia
Kuvat
Kirja
Sukuposti
Tapahtumat
Arkisto
Liittyminen


Lääperin suvun sukuseuran toimintakertomus vuodelta 2004

Veli-Matti Lääperi oli kutsunut joukon Lääperi-sukuisia henkilöitä siskonsa Paula Lääperi-Neumannin luokse 30:nä joulukuuta 2003. Hän kertoi asian tarkoituksesta, että voitaisiinko ja olisiko meillä halua perustaa Lääpereille sukuseura. Asiaa pohdittiin ja sen seurauksena päätettiin perustaa Lääperin sukuseura, kotipaikkana Ruokolahti.

Perustavassa kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt: Veli-Matti Lääperi, Liisa Lääperi, Paula Lääperi-Neumann, Maarit Skorczewski, Olavi Lääperi, Asko Lääperi, Seija Lääperi, Veli-Matti Lääperi (Piojärvi), Vilho Lääperi, Hugo Lääperi, Jouko Lääperi, Heikki Lääperi, Pertti Lääperi ja Leena Lääperi. Yhteensä 14 henkilöä.
Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin itseoikeutetuksi puheenjohtajaksi koolle kutsuja Veli-Matti Lääperi, varapuheenjohtajaksi Olavi Lääperi ja johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi Asko Lääperi, Jouko Lääperi, Vilho Lääperi, Hugo Lääperi ja Paula Lääperi-Neumann. Sekä varajäsenet henkilökohtaisesti järjestyksessä: Olaville Juha Lääperi, Askolle Esa Lääperi, Joukolle Sauli Lääperi, Vilholle Raimo Lääperi, Hugolle Heikki Lääperi ja Paulalle Liisa Lääperi. Sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi Leena Lääperi. Ensimmäisiksi tilintarkastajiksi valittiin Pirkko Lääperi ja Elvi Lääperi sekä varatilintarkastajiksi Virve Niiranen ja Eija Helle.

Sukuseura saatiin rekisteröityä eri vaiheiden jälkeen 23.4.2004. Johtokunta on pitänyt neljä varsinaista kokousta. Kesällä pidettiin yleinen kokous, jossa oli puheenjohtajan tekemän sukukirjan julkistamistilaisuus. Hän oli tehnyt valtavan työn kirjan eteen ja siitä tulee meidän kaikkien olla hyvin kiitollisia ja ylpeitäkin suvun puolesta tehdyn vapaaehtoisen työn panoksesta suvun hyväksi ja tulevillekin sukupolville niin kuin tällä hetkelläkin eläville. Ehkä kaikki eivät vielä ymmärrä sitä urakkaa minkä hän on tehnyt, mutta toivotaan, että se vielä ymmärretään ja annetaan se arvo mikä hänelle kuuluu.

Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 73 perhettä.
Talous hoidettiin jäsenmaksuilla ja kesäkokous kuluihinkin käytettiin osa rahoista. Talous on tällä hetkellä vakaa.

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana niin jäsenille kuin Lääperi-sukuisille henkilöillekin, että saataisiin sen myötä lisää jäseniä ja sukuasiaa tutuksi.
Lehtikirjoituksia on ollut seurastamme sanomalehti Karjalassa sekä Uutisvuoksessa muutaman kerran.

Kesätapahtumasta on tullut kiitoksia jäseniltä. Tapahtumaan osallistui 102 henkilöä.
Kiitokset kaikille sukuseuralaisille kuluneesta vuodesta ja kerätään uusia jäseniä sekä viritellään toimintaa virkeästi eteenpäin.

Rautjärvellä 21.4.2005    Leena Lääperi (sihteeri)
sivun ylälaitaan